Övrigt

Här presenteras övrigt. Sånt som föreningen gjort, men som inte passar in under någon rubrik.

2015

En studiecirkel har hållits med Curt Fröberg som ansvarig och i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Det var 8 sammankomster med 14 deltagare. Vi läste Karins brev från Paris och Grez året 1882.

Vernissager
Karin Bergöö Larssons vänner har även i år haft öppet hus i Bergöövåningen de lördagar Bild & konstföreningen haft vernissager.

2014

Vernissager
Karin Bergöö Larssons vänner har även i år haft öppet hus i Bergöö-våningen, de lördagar Bild & konstföreningen haft vernissager

2013

Studiecirkel
En studiecirkel har hållits januari - april, med Kerstin Sundblad som ansvarig och i samarbete med Vuxenskolan.

Avtackning
Kommunalrådet Thomas Doxryd, avtackades med en festlighet i Bergööska Valvet den 1 mars. Karinföreningen överlämnade en blomma med tack för gott samarbete.

Vernissager
Karin Bergöö Larssons vänner har även i år haft öppet hus i Bergöö-våningen, när Bild & konstföreningen haft vernissager (8 tillfällen).

2012 - 12 - 12

Arbetsgruppens jultrevnad med tårta
i Bergöövåningen.

Övrigt tårta

2012 - 12 -12

telefon dec12 046

Kungabesök den 27 september 2012

I samband med Västra Stambanans 150-års jubileum besökte H. M. Konung Carl XVI Gustaf Hallsberg och Karinföreningen serverade kaffe, på uppdrag av kommunen, till besökarna på Stortorget.
 
Kungen fick inte njuta av vårt kaffe. Han berättade om järnvägens historia o Hallsberg.
Kaffet var uppskattat av dem som väntade på att kungen skulle komma och vi fick visa upp vår förening.

Övrigt kungen

kung3

Kung
Av Karinföreningens förklädeförsedda kaffebjudare ses:
Ann-Louise Falk i mitten bakom disken,
till höger Ingrid Johansson
och till vänster Anita Svensson

Övrigt

Panorama 2b

Kungens namnteckning finns på stora stenen som står på trottoaren mot torget.  Thomas Doxryd står till vänster.

2012

Vernissager
Karin Bergöö Larssons vänner har även i år haft öppet hus i Bergöö-våningen, när Bild & konstföreningen haft vernissager i Konsthallen.

Studiecirkel
En studiecirkel har hållits under våren med Kerstin Sundblad som ledare. Temat var Karins resor i Europa med sina konstnärsvänner.

2011

Vernissager
Karin Bergöö Larssons vänner har haft öppet hus i Bergöö-våningen, när Bild & konstföreningen haft vernissager i Konsthallen. Besökarna har visats runt i våningen och serverats kaffe.

Studiecirkel
En studiecirkel har hållits under våren med Ingrid Johansson som ledare. Boken "Karin Larssons värld" har varit studielitteratur.

2009

Studiecirklar
Inför sommarens utställning läste ytterligare en grupp medlemmar ur ”Den Lustfyllda Vardagen ” och tog del av Hallsbergs uppbyggnad och historia.

En sycirkel anordnades under våren. 12 st Karinförkläden och underkjolar syddes till utställningen.

2009

Vernissager
Karin Bergöö Larssons vänner har samtidigt med att Bild & konstföreningen haft sina vernissager haft öppet hus, 8 gånger, under året. Besökarna har visats runt i våningen och bjudits på kaffe av Karinföreningen.
.

2008 Studiecirklar

Arbetsgruppen har läst ”Den Lustfyllda vardagen”, en bok av Lena Rydin där hon skildrar livet hos Carl och Karin på Carl Larsson-gården i Sundborn.

Arbetsgruppen läste även om Hallsberg och dess historia ur ett flertal källmaterial.

2008

Karin Bergöö Larssons vänner har haft besök från HV-Skola. Rektor och några lärare tog del av Ulrik Janssons guidning i Bergöövåningen och berättelsen om Karin Bergöös uppväxt i Hallsberg.
      Besöket var en förberedelse för det arbete HV-Skolas elever skall göra, vilket innebär nyskapande av Karin Bergöö Larssons broderi och vävnader. HV–Skola planerade också göra ett studiebesök på Carl Larsson-gården för att få mer bakgrundskunskap.
Resultatet av elevernas arbeten kommer att finnas med på 2009 års jubileumsutställning

2008 Vernissager

Karin Bergöö Larssons vänner har i samband med Bild- och Konstföreningens 11 vernissagedagar, bjudit på kaffe med bröd. Besökarna har betalat entré. Antalet besökare i Bergöövåningen har ökat under året.

Karins franska soppa .

Styrelsen har kokat soppa i mängder under hösten.
Vi har deltagit i Hembygdens dag med provsmakportioner, likaså av kommunen arrangerad Mat- och kulturdag i City
huset och Hembygdsföreningens regionmöte i Församlingshemmet där vi serverade 60 sopportioner, kaffe och kaka.

2007

Besök från Malmö stad

Mats Boman, Malmö stad och Torbjörn Karlsson, från Katrinetorps gård, har besökt Bergöö-våningen inför utställningen "Karin på Sundborn".
       Ändamål med besöket var inte bara att se Bergöö-våningen och Hallsberg, Karins barndomsort, utan också att få låna Karins gungstol, samt ta del av hennes tavlor, broderier och vävnader.
       Karins receptbok väckte stort intresse. En önskan framfördes om att föreningen skulle utöka receptsamlingen. Detta skapade en möjlighet för att servera mat och bakverk, från Karins recept, på Katrinetorps gårds restaurang under utställningsperioden.

2007

Besök på Carl Larsson gården

Några ur styrelsen besökte Carl Larsson-gården för att dokumentera Karins broderier i bild. Materialet skall användas till jubileumsutställningen i Bergööska huset 2009.
Vid det tillfället gjordes också en dokumentation av fler recept till den nya ”utökade receptsamlingen” från Karins svarta receptbok. Allt enligt överenskommelse med Carl Larssongårdens intendent Marianne Nilsson.

 

2006

ARBETE INOM FÖRENINGEN

Annica Fjällstam och Inger Pålsson har färdigställt mönstret av Kummerudsförklädet. 100 ex har skickats till Carl Larsson-gården för att saluföras i souvenirbutiken.

Inger Pålsson har färdigställt jubileumsboken med ett litet urval ur Karins handskrivna originalreceptbok.

Annica Fjällstam har gjort en ny utformning av stipendiets diplom med bild av Karin i bakgrunden.

2006

Cirkelavslutning, Karins brev

I Bergöö-våningen, den 19 april, avtackades cirkelledare, fd ordföranden Göta Strömbergsson. Göta har i många år lett cirkeln som läst Karins korrespondens med bland annat modern Hilda i Hallsberg. Göta är mycket kunnig och uppskattad cirkelledare. Hon avtackades av cirkeldeltagare och Karin Bergöö Larssons vänner.

Besök från Carl Larssongården

Den 29 april gjorde de anställda på Carl Larssongården i Sundborn en utflykt till bland annat Hallsberg och Karin Bergöös barndomshem. Det var en trevlig sammankomst där vi också presenterade Kummerudsförklädet och mönstret som Annica och Inger tagit fram.

Hallsbergs Hemvändardag

Öppet hus och visning av Bergöövåningen den 27 maj klockan 11.00-15.00.

Hembygdens dag

Karin Bergöö Larssons vänner deltog i firandet på Hembygdsgården den 27 augusti med försäljning av receptbok, förklädesmönster och vykort.

2006

Receptsamling 100 år

Lördagen den 2 december presenterades en nyutgåva, ett litet urval recept ur Karin Larssons handskrivna
receptbok. På första uppslaget har maken Carl rimmat: ”Små sonetter om goda rätter”. Inom parentes har Karin skrivit: ”(Rimmat af far i förbigående, under det att jag skref i denna bok.) Den 2 december 1906”. Jubileumsutgåvan är tryckt i 100 exemplar.

Inger Pålsson har gjort urvalet av recept, översatt gamla måttenheter till moderna och i viss mån moderniserat recepten samt valt en tilltalande layout. Recepten finns i två utföranden. En modern version på uppslagens vänstra sida och originalversionen på högra. Jubileumsboken har fått god genomslagskraft i press-media.

Karins tjocka pepparkakor bakades och smakprov fanns med smör och cheddarost. Det var mycket uppskattat.

Resa till Carl Larssongården

Representanter för Hallsbergs kommun, Börje Boman och Thomas Doxryd besökte Carl Larssongården i Sundborn, tillsammans med medlemmar från Karin
Bergöö Larssons vänner den 27 september.
(Mer om det under utställningar.)

2005

Föreningen kunde glädja sig åt en fin och väl illustrerad artikel i Året runt om Karinkaffet lagom till vårt evenemang.

Karinföreningen har samverkat med Hallsbergs Hembygdsförening. Vi har i deras tidning fått publicera ett fyrsidigt uppslag om Bergööfamiljen.

Studiecirkel. Göta Strömbergsson har fortsatt att leda studiecirkeln som arbetar med Karin Bergöös brev. Det är av mycket stort värde att på detta sätt tillföra kunskaper om Karin Bergöö Larssons liv och tankar. Studiecirkeln har överlämnat dokumentation.

Kummerudsförklädet
Annika Fjällstam har tagit upp och utvecklat tanken att tillhandahålla mönster och beskrivning av det s.k. Kummerudförklädet. Hon och Inger Pålsson kommer att presentera arbetet inom kort. Det är ett gemensamt projekt för Karinföreningen och Viby Hembygdsförenings textilgrupp.

Föreningens medlemsutskick har utökats från fyra till åtta sidor för att ge möjlighet till intressantare och mer läsvärda utskick.

 

 

.

2005 – Framtiden

Styrelsen har under året haft ett möte med ledamöterna i kommunstyrelsens Kultur och föreningsutskott, d.v.s. de politiker som har ansvaret för verksamhet och utveckling i Bergööska huset. Ordföranden har också haft möten med utskottets handläggare Börje Boman, liksom med Näringslivsenhetens chef Ingemar Jansson, som handhar turistfrågor.
Även om det tar en viss tid för kommunens nya organisation att komma igång i full skala, går det inte att ta miste på intresset för Bergööska huset och de aktiviteter som kan få plats där.

Föreningens styrelse har också träffat Maud Stranneby som representant för Bild och konstföreningen i samband med beslutet att flytta deras verksamhet till den nya utställningshallen i Bergööska husets bottenvåning.
Sammantaget talar allt för möjligheter till en god samverkan kring Bergööska huset och de verksamheter som nu ska samsas där.

Föreningen har fått ett erbjudande från kommunen att disponera Bergöövåningen 10 kvällar för att t.ex. inbjuda föreningar till förtäring och guidning. Denna verksamhet har inte kommit till stånd men om den kommer igång blir en försärkring till föreningens kassa.

Hög prioritet från föreningens sida har våra propåer att kommunen engagerar sig i det dubbla firandet av Bergööska huset 120 år och 150-årsminnet av Karins födelse 2009. Det blir i så fall ett projekt som kräver stora resurser både från kommunen och föreningen.
Under försommaren besökte en grupp ur styrelsen tillsammans med kommunpolitiker Carl Larssongården. Syftet var att aktualisera jubileet. Resultatet blev bl.a. en överenskommelse om ett möte i Hallsberg i maj månad där vi försöker konkretisera vad vi i Hallsberg och vad Carl och Karin Larssons släktförening gör av detta.

2004

"28 augusti Långlördag     Föreningen bidrog med Öppet Hus för föräldrar och barn. Curt Fröberg och Inga Britt Gyllin ordnade en kortversion av Sagan om Suzanne i tre uppskattade föreställningar under dagen."

Styrelsen
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av: Ulrik Jansson, ordf., Inger Pålsson v. ordf. Curt Fröberg, kassör, Anne Li Lagemyr sekr., samt övriga ledamöter Lars Agger, Erica Biltman, Annika Fjällstam – Eriksson, Ewa Rosa Sliwinska. Ersättare har varit Gulli Klingvall och Carina Johanzon.

 

 

 

 

 

 

.

2004

Ur Verksamhetsberättelsen från 2004 kan berättas om:

Studiecirkel.
Göta Strömbergsson har fortsatt att leda studiecirkeln som arbetar med Karin Bergöös brev. Det är av mycket stort värde att på detta sätt tillföra kunskaper om Karin Bergöö Larssons liv och tankar. Studiecirkeln har överlämnat dokumentation som kommer att finnas i Bergöövåningen.

Kummerudsförklädet
Annika Fjällstam har tagit upp och utvecklat tanken att tillhandahålla mönster och beskrivning av det s.k. Kummerudförklädet. Hon och Inger Pålsson kommer att presentera arbetet inom kort. Det är ett gemensamt projekt för Karinföreningen och Viby Hembygdsförenings textilgrupp.

Julkortförsäljning
Den 29 augusti sålde vi julkort i Hembygdsgården och på skyltsöndagen i Bergöövåningen.

Medlemsutskicket
Föreningens medlemsutskick har utökats från fyra till åtta sidor för att ge möjlighet till intressantare och mer läsvärda utskick.

2003

Medlemsmöten:

3 maj Medlemmarna inbjöds till Gulli Klingvalls vernissage i Bergööska huset
11 maj gjorde vi en utflykt till Berga och guidades av Ingela och Lars Agger
9 nov
. Medlemsmöte med Locki Skans och Berit Lindgren som berättade om sina arbeten med kopiorna av gobelängen De fyra elementen och gardinen till blomsterhyllan. Samtidigt invigdes taklampan i östra hörnrummet.

Bergööska huset har genomgått en omfattande renovering.
Under sommaren fick Karinrummet i Bergöövåningen  två värdefulla tillskott , genom  kommunens försorg. En Kopia av gardinen ovanför blomsterhyllan, broderad av Locki Skans, barnbarn till Karin och Carl Larsson. Fransen flätad av Hemslöjden i Falun. Samt en Kopia av ”De fyra elementen” vävd av Berit Lindgren, Stockholm. Hon har även gjort kopian som finns på CL-gården.
                                                        Från Gulli Klingvalls

Konstnären Karin Bergöö, född i Örebro, uppväxt i Hallsberg, gift med Carl Larsson