Kvinnodagen

Under ett antal år har Karinföreningen varit arrangör av Internationella Kvinnodagen i Hallsberg.

Om årets (2016) Internationella kvinnodag kan du läsa här

2015
Karinföreningen arrangerar "kvinnodagen"

"After noon tea" och föredrag om skapande kvinnor på välbesökt Kvinnodag .

Karinföreningen firade Internationella kvinnodagen i Församlingsgården på lördagen. En välbesökt tillställning där 70-talet besökare samlades och sorlade runt borden med sina tekoppar.

Föreningens ordförande, Ullabritta Pedersén, hade glädjen att hälsa Kerstin Wickman, konstprofessorn från Konstakademin, välkommen. Kreativa kvinnor inom främst den textila konsten passerade revy i föreläsningen, "Hur kvinnor satts på plats och hur de tagit plats i historien."

En bred exposé över kvinnor, som inte sällan i snålblåst, nått framgångar, skapat forum för textil konst och konsthantverk - t.ex. Slöjdföreningen.

En pionjärgärning var att ta vara på den färgrika svenska folkkonsten och arbeta vidare på den. Alla dessa kvinnor - ofta i egna ateljéer - skapade om de svenska hemmen, likaväl som de offentliga miljöerna. Kring sekelskiftet 1900 sattes tonen av Ellen Key. bl.a. med skriften "Skönhet i hemmet". Vi mötte också kvinnor, som med öga för vardagens arbete i köket, radikalt arbetat fram lättarbetade kök, med mått och detaljer, som ingen karl kunnat komma på.

Kvinnodagen
Mingel under "after noon tea".

KvinnodagenFöreningens ordförande, Ullabritta Pedersén, hälsar
Kerstin Wickman välkommen.

2014 Internationella kvinnodagen

En storartad kvinnodag hos Karinföreningen som firade i Församlingsgården med mycket stor uppslutning . Det serverades Afternoon tea och det bjöds på ett mycket intressant föredrag  av Ingrid Söderberg från Örebro universitet.
Föredraget  "Lovisa, Selma och Karin - tre närkekvinnor - tre märkeskvinnor" handlade om Lovisa Persdotter, Selma Giöbel och Karin Larsson. Vi fick en intressant inblick i deras liv och deras gärning i den textila traditionen.

2013 Internationella kvinnodagen

Ulrik Jansson berättade ur sin senaste bok om Hallsbergs tidiga historia. Denna gången riktas intresset på de kvinnor som hjälpte till att utforma det unga stationssamhället.
Elise Sahlqvist var en framgångsrik ägare och ledare av sin stråhatt-fabrik. Karin, Hilda och Anna Bergöö, fru Lundell och fru Molander var också starka kvinnor i Hallsberg på 1800-talet.
Ulrik berättade om kvinnornas villkor på orten och de individuella portätten.

Karin Bergöö Larssons Vänner bjöd på kaffe och rosenbröd.

2012 Internationella Kvinnodagen

Författaren och journalisten Barbro Hedvall höll en föreläsning kallad "Vår rättmätiga plats" - Om kvinnors kamp för rösträtt. Föreläsningen ägde rum i Adventskyrkans församlingsgård. Föreningen bjöd på kaffe och rosenbröd. Antalet deltagare var mindre än väntat.

 

2011 Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen firades i ett fullsatt Folkets Hus. Bodil Jönsson gästade oss och höll en föreläsning med rubriken: "Ting tar tid". Med egna ord ger hon oss en kort sammanfattning. "Föreläsningen börjar i Karin Larssons "jag blir så grinig på minuterna". Hon skrev så när hon ville bli färdig med sitt draperi - men samtidigt tyckte att det tog en sådan tid. I och för sig respekterade hon det, men just därför var hon så noga med tiden. I mycket av det hon gjorde investerade hon faktiskt så mycket tid att hennes alster blev tidlösa. Så är det inte så sällan med det omsorgsfullt färdigställda: det blir så tidlöst att varje tid kan uppleva alstren som moderna."

2010 Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen firades med början kl 14.00, i Bergööska Valvet, den 7 mars. Margareta Karlsson och Kerstin Bergman från Ellen Key-sällskapet förde ett samtal med tema "Vad barn behöver enligt Ellen Key?". Vi hade fler besökare än vanligt. Det är glädjande att fler och fler, både kvinnor och män, deltar i firandet av Internationella Kvinnodagen.

2009

Internationella Kvinnodagen 8 Mars firades i Bergööska Valvet med föreläsning av Handarbetets Vänners Skolas rektor, Britt Marie Boulogner, Stockholm, i ämnet ”Pionjärerna på Handarbetets Vänners Skola och lite annat.” Att notera är att fler och fler åhörare kommer till Internationella Kvinnodagen. Medlemmar från Ellen Key-sällskapet var också närvarande.

2008

Internationella Kvinnodagen firades på Bergöö våningen den 8 mars. Intendent, Helena Kåberg, Nationalmuseum föreläste. Temat var ”Skönhet i hemmen, sekelskiftets formdebatt”.
Föreläsningen var ett samarbete mellan Ellen Key-sällskapet och Karin Bergöö Larssons vänner.

Några i styrelsen och arbetsgruppen deltog också i ”Kulturafton på Ellen Keys Strand”, med musik av kvinnliga kompositörer. Det var ett mycket uppskattat arrangemang.

Konstnären Karin Bergöö, född i Örebro, uppväxt i Hallsberg, gift med Carl Larsson