Sahlqvist

Karins mormor och morfar

Maria Christina och Lars Sahlqvist

Maria Christina Sahlqvist,
född Stenström – Karins mormor

Maj Stina, står det i födelseboken. Senare Maria Christina, men hon lär ofta ha kallats Maja-Stina. Hon föddes 1812 i Gropen i Kvistbro socken. Det var det året som Sveriges sista krig avslutades, tror jag. Sveriges krig mot Storbritannien och freden slöts i Örebro. 

Maria Christinas pappa var mjölnare i Gropen. Han hade två barn i sitt första äktenskap och åtta i det andra plus en fosterdotter. Maria Christina flyttar till Örebro då hon gifter sig med Sahlqvist. Hon kommer själv att föda sju barn, var av två dör som små. Hilda, Karins mamma, är äldst.

Efter att hennes man dött 1862 driver hon butiken vidare. I magistratens förteckning över näringsidkare 1866 finns änkan Maria Christina Sahlqvist uppförd som handlande med öppen bod och 2 manliga anställda. I januari 1867 avyttrar hon rörelsen. Enligt kyrkboken bor hon kvar tills 1874 då hon tillsammans med sin dotter Elise, flyttar till dottern Hilda i Hallsberg, men enligt de brev som finns kvar efter Karin tycks både mormor och Elise bo i Hallsberg redan 1873.

Maria Christina dör 1898 i fastigheten Torp, Hallsberg, Kumla.

(Torp hette den fastighet som Adolf Bergöö ägde i Hallsberg, där "Vita huset" och "Bergööska huset", står idag. På den tiden Adolf bodde där låg fastigheten i Kumla socken, men vid stationsområdet i Hallberg)

-----------------

Maria Christina och Lars Sahlqvist

Målningarna ovan av Karins mormor och morfar, Maria Christina och Lars Sahlqvist finns i Bergööska huset i Hallsberg. De är från 1850-tal av för mig okänd konstnär.

 

Maria Christina och Lars Sahlqvist

Lars Sahlqvist – Karins morfar

Samma år som  Finland förlorades och Sveriges kung Gustav IV Adolf avsattes och landsförvisades, 1809, föddes ett gossebarn några kilometer norr om Mullhyttan i Kvistbro socken i Närke. Hans far, Lars Larsson, var bergsman, med ett tungt arbete. Även hans mor, Stina Persdotter, hade säkert slitigt i stugan i skogen. Tjugosju år gammal föder hon sitt femte barn. Sex månader därefter dör hennes då trettiosexåriga man.

Gossebarnet döps, precis som sin far, till Lars. Lars Larsson. han är tre år då han mister sin far. Modern gifter om sig och när hon är trettioåtta år föder hon sitt tionde barn. Samma år dör hennes andra man. Hon kommer att gifta om sig en gång till, men får inga fler barn.

Lille Lars växer. Fjorton år gammal går han i apologistskolan i Örebro. En slags "grundskola", med undervisning främst i räkning och skrivning. Kanske fram för allt avsedd för den som ska bli handelsman eller liknande. Linjen är tvåårig, men Lars går bara ett år. Det är vid inträdet i skolan han tar sig, eller tilldelas ett efternamn: Sahlqvist. Sahl efter Saltorp och Qvist efter Kvistbro.

Sjutton år gammal är han i tjänst hos handlanden Gustav Anstrin som har sin bod vid och på nuvarande Stortorget i Örebro.

Maria Christina och Lars Sahlqvist gifter sig den femte mars 1837 och de får sitt första barn, Karins blivande mamma, Hilda, den femtonde december samma år.  Karins mormor och morfar bor vid det vi i Örebro kallar näbben på Näbbtorget, men flyttar snart till Stora gatan (Nuvarande Drottninggatan ung. 13) Familjen växer. Blivande Karins mamma Hilda är äldst och hon har tre systrar och en bror, plus några barn som dog som små.

Vid den stora stadsbranden i Örebro våren 1854 är Adolf Bergöö, sedan några år anställd hos Sahlqvist. (Adolf flyttar in hos Sahlqvist i november 1852 och bor således där ca ett och ett halvt år) Efter branden då 1200 personer blev hemlösa, har Sahlqvist vare sig hus att bo i eller affärsbod. Och någon anställd bodbetjänt behöver han inte.

Lars Sahlqvist dör 1862 (dödsorsak: Kräfta i magen).

 

Detta om Maria Christina och Lars Sahlqvist, Karin Bergöös mormor och morfar.

 

Konstnären Karin Bergöö, född i Örebro, uppväxt i Hallsberg, gift med Carl Larsson