Mer om Karin

Här kommer lite mer om Karin. Framför allt om hennes barn och ungdomstid. Karins tid i Sundborn finns så mycket att läsa om i böcker. (En sammanfattning finns här.)

Födelse

Söndagen den 2 oktober 1910 skriver Karins mamma ett brev till Karin och berättar om hur det var när Karin föddes.
Saxat ur Hildas brev:
"Min älskade dotter Karin
En lika vacker och ljuvlig söndag som denna var söndagen den 2 oktober 1859… Jag gick upp till mamma… och sade: 'Vet mamma, jag har fått lite ont i ryggen!' 'Ja så,' svarade mamma, lite småmysande, vi ska be Pappa att vi få låna hästarna och fara ut och åka, jag ska följa med och Bergöö också kan gerna följa med, alla sågo så menande ut… det blev arbete, men inget ont, bara arbete hela natten och måndagen, bara arbete väldigt till måndag qväll… men så kom slutligen också den raraste flickan i verlden och rar är hon än den dag som är, det Karinbarnet, Gud signe henne."

När Karin föddes bodde hennes familj hos Karins morfar och mormor, vilket framgår av det här brevet. Enligt kyrkboken hade de nyligen flyttat in i det av pappa Adolf Bergöös nybyggda hus i Örebro på nuvarande Stortorget 8. Huset står kvar, men är ombyggt.

Hallsberg

När Karin är i sexårsåldern flyttar familjen till Hallsberg, där Adolf startar upp en handel. Under åren i Hallsberg vet jag inte mycket om Karin. Det sägs att hon inte gick i skola utan hade en guvernant som hette Anna Morien. Anna finns i Hallsberg under åren 1873 till 1875 det vet jag av Karins brev från skoltiden i Stockholm, men jag vet inte när Anna kom till Hallsberg. Hon var sju år äldre än Karin. Hon konfirmeras i Stockholm 1868 och kan möjligen efter det kommit till Hallsberg, då Karin således är nio år.

Slöjdskolan

Den första oktober 1873 börjar Karin i Slöjdskolan. Det är en skola som bedriver undervisning ca 10 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Trots sitt namn lär man sig inte att hyvla och spika eller att väva och sy. Däremot kan man här läsa matematik, bokföring, svenska, engelska, franska, ornamentteckning och modellering, geometri, figur och landskapsteckning, gravyr i sten, trä och metall, mekanik och maskinlära med teckning m.m.

Den som vill kan läsa ett ämne och andra kan läsa sju ämnen eller mer, men man får själv plocka ihop sitt schema. När Karin går på skolan går där drygt 700 kvinnliga elever och mer än 1000 manliga. Många är yrkesverksamma och förkovrar sig här på söndagar eller under kvällstid. Karin som är fjorton år är en av de yngre eleverna på skolan.

Skolbyggnaden uppfördes på 1860-talet och liknade ett palats. Den låg mellan Mäster Samuelsgatan och Hötorget, men det enda minnet av den idag är en gata vid namn Slöjdgatan. Skolan var statlig och Karin betalar ca 50 öre per ämne per termin. Överkomligt.

Karin börjar med att läsa matematik, svensk skrivkonst (välskrivning ung.) och linjeteckning. Efter en månad lägger hon till perspektivlära och vill snart också lägga till gravyr, men då finns ingen plats åt henne där. Efter jul första läsåret erbjuds hon att läsa gravyr men då har hon inte tid.

Franska

Under första terminen i Stockholm skriver Karin ofta om att hon ska läsa franska. Franska skolan är på förslag, men föräldrarna tycks anse att Karin ska läsa fransk privat. Det tar tid att hitta någon som kan undervisa och när hon väl får fatt på någon, visar det sig bli dyrt, men om hon hittar någon mer flicka som vill läsa franska kan de dela på avgiften. Mycket letande, men utan resultat och Karin skriver hem till mamma: "Ninna Skårman har nu sagt ifrån att hon ej vill tala Franska tillsammans med mig, skrif i nästa bref riktigt utförligt hur mamma vill att jag skall göra, nog vore det väl bäst om jag komme i fransyska skolan"

Franska skolan

Det är alltså Karin som föreslår Franska skolan och efter jul går hon dit och skriver in sig. Ja, mamma Hilda har allt varit där först och inspekterat och en av Karins "tanter" som hon är inackorderad hos följer henne till till skolan.

Franska skolan är en helt annan skola än Slöjdskolan. Här är eleverna från sju åtta år och upp till tjugo. Och skolan liknar mer en realskola, läroverk, eller låt säga vår grundskola plus gymnasium. Från skolan vill de att Karin slutar läsa svenska och matematik på Slöjdskolan eftersom det ingår i Franska skolans undervisning. Så tycker också Karin, men tydligen inte Karins föräldrar.

Så kommer en jobbig tid för Karin. I Franska skolan blir det mycket läxor, dessutom måste Karin ta ledigt från skolan flera halvdagar i veckan för att läsa på matte, svenska och teckning på Slöjdskolan. Hon får lov av sin mamma att skära ner på Franska skolans ämnen, men har svårt att få Franska skolans lärare att förstå. Efter en och en halv månad i skolan kommer mamma Hilda till Stockholm och så reds det ut. Karin ska bara läsa några ämnen på Franska skolan och under höstterminen blir det bara franska och engelska. Under våren 1875 blir det snart bara franska och till sist lyckas Karin övertyga sin mamma om att det är alldeles för dyrt på Franska skolan för att bara läsa ett ämne, så efter påsk går Karin till Franska skolan och säger upp sig.

Ännu mer om Karin och Slöjdskolan

På Slöjdskolan tillkommer ämnen. Höstenteminen 1875 börjar hon storslaget med sex ämnen: Figur och landskapsteckning efter plansch; Klossteckning; Figurmodellering; Ornaments­målning; Yrkes och ornamentsmålning samt Ornaments­modellering. Men kanske det blev för mycket, eller kanske hände något annat för efter bara en månad slutar hon i ett av dessa ämnen och sedan avslutar hon det ena efter det andra. Till jul återstår bara ett ämne och efter jul kommer hon inte till skolan förrän fjorton dagar efter de andra eleverna, går bara spridda veckor och slutar två månader innan skolan stänger. Under den terminen konfirmeras Karin.

Breven

Under två år i Stockholm bor Karin inackorderad. Hon skriver då minst ett brev i veckan hem till mamma. Breven (troligen samtliga) finns bevarade än i dag. Men så blir det slut på upplysningar. Var Karin bor under läsåret 1875 - 1876 är oklart, men det finns bevis för att familjen hyr en lägenhet på Drottninggatan 70 den nionde juli 1876. Därefter hyr familjen olika lägenheter i Stockholm under barnens studier.

Konstakademien

År 1877 skrevs Karin in på "Kungliga Akademien för de fria konsterna". Tillsammans med Ellen Jolin, Eva Bonnier, Julia Strömstedt, Jenny Nyström och många flera studerade hon på Akademiens "Fruntimmersavdelning". Det var samma utbildning som männen fick men i skilda lokaler.

Det finns några brev från akademitiden, så något mer om Karin ska ni få här vid tillfälle.

Grez

Efter nästan fem år på Akademien avbröt hon sin utbildning och reste till Paris. Några mil utanför storstaden i Grez sur Loing träffade hon Carl Larsson (nåja, de hade träffats ett flertal gånger före dess) men det var där det, som det nuförtiden heter, sa KLICK. De reste hem till Sverige och gifte sig i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm våren 1883, för att omedelbart resa tillbaka till Grez, där deras första barn, Suzanne föddes mitt i sommaren 1884.
Det finns mer att läsa om Grez

Sverige – Paris – Sundborn

Efter hemkomsten till Sverige var Carl en tid lärare på Valands konstskola i Göteborg, men på våren 1888 återvände Karin och Carl till Paris och blev kvar där ett drygt år. Deras två barn var då hos Bergöös i Hallsberg.

Under tiden de vistades i Paris fick de i gåva av Karins pappa, Adolf, en liten stuga, Lilla Hyttnäs vid ån i Sundborn. En stuga som sedan blev allt större och som idag (lite felaktigt) kallas "Carl Larsson-gården", för naturligtvis är det Karin som bidragit med mycket i det hemmet.

Text av Curt Fröberg

Mer om Karin finns att läsa i många böcker
Och lite mer om Karin ska det väl så småningom bli här också.

 

morKarin
Karins mamma, Hilma med Karin till höger. Det har sagts att det skulle vara Karins lillebror Per som står i Hildas knä, men jag är osäker. Det är fem år mellan Per och Karin och jag tycker inte Karin ser ut vara mer ån tre år. När Karin fyller tre år har hon en ettårog syster som dör tidigt. Å andra sidan ser det mer ut som en pojke.

Vitahus_Marg
Här i "Vita Huset", som det kallas, i Hallsberg bodde Karin från hon var 6 år. Där är hon skriven tills dess att hon gifter sig.

KarinJuliaSofi
Karin, 14 år, till vänster och hennes
vänner i inackorderingen på
Klara Norra Kyrkogata i Stockholm:
Sophie Flach och Julia Carlsson.

 

 

Mer om Karin

Slojdskolan, mer om Karin
Enligt text på bilden:
Stockholms Slöjdskola. Efter arkitektens ritning, tecknad på trä af F. Meijer
Bild från tidningen,Ny Illustrerad Tidning 1866

Konstnären Karin Bergöö, född i Örebro, uppväxt i Hallsberg, gift med Carl Larsson