Årsmöten

Årsmöten som varit under åren

Här är några minnen från årsmöten i "Föreningen Karin Bergöö Larssons vänner". Somliga år bristfälliga. Kanske finns det i föreningens gömmor en del att fylla på med, men kanske kan det också vara så att just du har minnen eller fotografier att delge föreningen och lysa upp den här webbsidan med.

Årsmöte 2019

Idag, den 24 mars, har föreningen haft sitt årsmöte. För ovanlighetens skull hölls mötet den här gången i Församlingshemmet i Hallsberg. Som kanske bekant är brukar föreningens årsmöten hållas i Bergöövåningen.
Anledning till att vi var i en annan lokal var att Hallsbergs kommun idag på eftermiddagen hade en föreläsning.  Torsten Gunnarsson berättade om Carl Larsson, med anledning av 100-år minnet av Carls bortgång. Samt att Hallsbergs kommun till sommaren visar utställningen "Tocken Carl" i Bergööska huset. Då passade det så bra att fortsätta med årsmötet därefter.
Torsten Gunnarsson var tidigare chef för konstsamlingarna på Nationalmuseum och sitter i styrelsen för Karin och Carl Larssons släktförening. Han är författare till boken Carl Larsson.

Carl Karin Susanne

Årsmötet 2018

Nu liksom oftast på våra årsmöten så fylldes Bergöövåningen till sista plats. Fullt hus trots att vädret var så vackert.
Föreningens ordförande Ulla Britt har avsagt sig och avtackades av Inger Hellqvist, och även Inga Holm som avsagt sig som styrelsemedlem avtackades.
Hallsbergs kommuns kulturskola underhöll.

 

 

 

Bilderna får tala för sig själva…

 

 

.

arsmoten
mote
arsmoten
2018

Ett av våra årsmöten

Mötet 2017

Här kommer några bilder från årsmötet.

På årsmötet berättade Curt Fröberg bl.a. om Stina Bergöös och kusinen Anna Pripps fotvandring från Mora till Östersund. Hela deras artikel i Svenska turistföreningens årsbok finns att läsa här.  (Läs)

forhandling
arsmoten
arsmoten
22
arsmoten - Curt

ÅRSMÖTET 2016

Detta är ett i raden av alla våra årsmöten.

Söndagen den 20 Mars kl 15.00
i Bergööska huset, Hallsberg
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Underhållning av Lennart Lundström

Årsmötet valde följande till ordförande och styrelseledamöter som efter konstituerande möte fått följande utseende:

Ullabritta Pedersen, ordförande
Inger Hellqvist, vice ordförande
Kerstin Sundblad, kassör
Annica Fjällstam, sekreterare
Margareta Ahlin, vice sekreterare
Ann-Louise Falk, ledamot
Inga Holm, ledamot
Gunnel Häggstam, ledamot
Ewa-Rosa Sliwinska, ledamot
Gunilla Zetterlund, ledamot
Curt Fröberg, ledamot

Ja, så har vi då haft vårt
tjugoåttonde årsmöte

och bilderna får tala för sig själva

arsmoten
underhallning
55

2015 Årsmöte med kulturkonsert

Söndagens årsmöte i Föreningen Karin Bergöö Larssons Vänner avslutades med en mycket uppskattad konsert av musikelever från Kävesta Folkhögskola. Ulla-Britta Pedersén, föreningens omvalda ordförande, tackade med blommor.

Arsmote-7b_2

Dessförinnan hade det varit årsmötesförhandlingar ledda av Siw Lunander, då det konstaterades ett fullmatat  verksamhetsår och ett gott ekonomiskt resultat.

I gott samförstånd mellan styrelse och årsmöte höjdes Karinstipendiet till 10 000 kronor.

INGER PÅLSSON AVTACKAD

Inger Pålsson, styrlsens vice ordförande, har dragit sig tillbaka från ett styrelsearbete lika långt som Karinföreningens existens. En påtagligt rörd Ulla-Britta Pedersén tackade i varma ordalag Inger för hennes omfattande arbete i föreningen styrelse.

Agger, första mottagaren av Karinstipendiet för 20 år sedan gav en intressant exposé över sin konst sedan dess. Måleri, textil och arbete i trä. Därutöver gav hon en intressant glimt av ett  påbörjat, mångårigt textilprojekt.

Efter dessa presentationer serverades kaffe med traditionell äppelkaka i ett gemytligt sorl kring borden innan ordföranden i Karinföreningen Ullabritta Pedersén avslutade mötet.

Årsmöten

Arsmote-3b

2014

Årsmöte 2014

Ordförande för årsmötet var Ulf Ström, och Ingrid Johansson var sekreterare. Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls.

Till nya styrelsesuppleanter för ett år valdes Inger Hellqvist och Margareta Ahlin.

Den tilltänkta föreläsaren blev sjuk så Curt Fröberg ryckte in med att berätta om Adolf Bergöös liv i Örebro och Hallsberg på 1850- och 1860-talet.

2013 Årsmöte.

Ordförande för årsmötet var kommunfullmäktiges ordf. Ulf Ström, och Ingrid Johansson var sekreterare. Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls.

Curt Fröberg valdes in som ny styrelseledamot i stället för Lisbet Nilsson som avgick. Anita Svensson valdes till suppleant. Årsmötet valde också jury för Karinstipendiet. Siv Eriksson, sammankallande, Jonny Pedersén och Carina Johanzon. Ulrik Jansson valdes som ersättare.

Efter årsmötet serverades kaffe med hembakat bröd där recept delvis tagits från Karins recept. Mariana Girsowa och Regina Gustavsson underhöll med flöjtspel från musikläktaren. Det var mycket uppskattat.

2012 Årsmöte

Den 25 mars hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar. Till årsmötets ordförande valdes Ulf Ström och Ingrid Johansson till sekreterare.
      Gunilla Zetterlund invaldes som ordinarie ledamot och en suppleantplats lämnades vakant.

Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2013 ska vara 100 kr för enskild medlem och familj.

Efter årsmötet läste Annica Fjällstam Eriksson och Inger Pålsson ur den skrift som Gulli Klingvall och Inger Pålsson sammanställt om föreningens historia. Därefter informerade Ullabritta Pedersén om studiecirkeln och sommarresan.

2011 Årsmöte

Den 13 mars hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar. Till ordförande valdes Thomas Doxryd och Ingrid Johansson till sekreterare.

Sonja Thyen invaldes som ordinarie ledamot.
Till ny ersättare valdes Gunilla Zetterlund hon ersätter Jonny Pedersén som fortsättningsvis enbart kommer att ingå i juryn som utser Karinstipendiat.

Efter årsmötet visades ett bildspel om Karins liv i text på engelska. Bildspelet var gjort av ättlingar till släkten Bergöö som är bosatta i USA.

Årsmöte 2010.

Efter kaffet hade vi sedvanliga årsmötesförhandlingar. Ulrik Jansson avtackades efter lång och trogen tjänst i Karinföreningens styrelse. Ulrik kommer att hjälpa oss med hemsidan även i fortsättningen. Även Cecilia Eriksson avtackades. Hon lämnade sin plats som suppleant, och vi hälsade två nya medlemmar i styrelsen välkomna, Ann-Louise Falk från Arbetsgruppen och Sonja Thyen som är Karinstipendiaternas representant.

Styrelsen 2010

Ullabritt Öhman Pedersén, ordförande
Inger Pålsson, vice ordförande
Kerstin Sundblad, kassör
Annica Fjällstam Eriksson, sekreterare.
Gunnel Häggstam,
Ewa-Rosa Slivinska,
Jonny Pedersén
Lisbet Nilsson
Ann-Louise Falk.
Ersättare: Sonja Thyen
och Gulli Klingvall.

2009

Vid årsmötet 2009 firandet Karinföreningens 20-årsjubileum i Bergööska Valvet. Gunnar Cardell, initiativtagare till bildandet av föreningen, var inbjuden som föreläsare.
      Pionjärer som Rolf Heden, Göta Strömbergsson, Ulrik Jansson, Inger Pålsson, Ingrid Johansson och Gulli Klingvall, var närvarande och uppvaktades.
      Curt Fröberg framförde delar av sin egen ” Sagan om Susanne ” vilket blev ett mycket uppskattat inslag. Därefter bjöds på Karins Franska soppa med bröd och ost, därefter kaffe och kaka.
      Efter kaffet hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar. Till ordförande för mötet valdes Rolf Heden och sekreterare var Ingrid Johansson.
      Den nyvalda styrelsen informerade om ”Jubileumsutställningen Karin 150 år”.
       I enlighet med föreningens stadgar kan vi, genom att medverka, sprida kunskap om Karin Bergöö Larssons liv, konstnärskap och gärning.

Före årsmötet hade det varit Öppet hus för invigning av Bergööska valvet, lördag 7:e februari kl: 11.00-15.00. Kommunstyrelsens ordförande Thomas Doxryd och Ulrik Jansson från Karin Bergöö Larssons vänner och Carl Jan Grankvist medverkade under invigningen.

2008 Årsmöte 2:a februari

Vid Årsmötet den 2 februari var Anders Lycketeg ordförande och Ingrid Johansson sekreterare.
Chefen för måleri- och skulptur Torsten Gunnarsson från Nationalmuseum, föreläste om Carl Larssons måleri.

2007

Årsmötet hölls den 4:e mars i Bergöövåningen. Mötesordförande var kommunalrådet Sören Larsson. Systrarna Ida och Hanna Hammarbacken underhöll med sång och musik.

Samverkansform.

Tack vare samarbetet med Hallsbergs Bild & konstförening har öppethållandet ökat i Bergöö-våningen i samband med Vernissagedagar. 12 lördagar har besökare fått guidning och bjudits på kaffe med bröd av Karinföreningens medlemmar. 155 st personer har besökt Bergöö-våningen som varit öppen kl 11-14.

2006

Årsmötet hölls 2006-03-05 i Bergöö-våningen.
Ordförande för mötet var kommunalrådet Sören Larsson.
Mötet var välbesökt.

Ulla-Britta Öhman Pedersén valdes till ordförande efter att Ulrik Jansson sagt ifrån sig uppdraget. Och Kerstin Sundblad, kom in som ny i styrelsen och blev kassör.

Tillgängligheten till Bergöö-våningen har ökat
En tid före årsmötet, fredagen den 13:e januari har Hallsbergs nya konsthall i Bergööhuset invigs. Carl Jan Grankvist medverkar. Utställare: Catarina Mårtensson, keramik

Ny samverkansform

Tillgängligheten till Bergöö-våningen har ökat genom samarbete med Hallsbergs Bild- & Konstförening. Vernissagedagar har Bergöövåningen hållits öppen för besökare som också getts tillfälle att köpa kaffe med dopp. 9 lördagar under året har styrelsemedlemmar delat på uppdraget.

Styrelsens medlemmar

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ullabritt Pedersen, ordförande
Inger Pålsson, vice ordförande
Kerstin Sundblad, kassör
Annica Fjällstam Eriksson, sekreterare
Gunnel Häggstam,
Eva Rosa Sliwinska,
Ulrik Jansson,
Johnny Pedersen,
Cecilia Eriksson,
Gullie Klingvall.

2005

Årsmöte hölls 6 mars, 2004 i Bergöövåningen, Hallsberg

Nationalmuseum vill låna kopian i Bergöövåningen av Karins gungstol. Den ska ingå i en utställning som ska visas i Norge och Tyskland om maken Carl Larsson.

2004

Årsmöte hölls 21 mars, 2004 i Bergöövåningen, Hallsberg. Hans Lindqvist höll ett intressant föredrag om redaktören och riksspelmannen Evert ”Salbo” Sahlberg

18 april Medlemsmöte med föredrag om porslin. Förre intendenten vid Rörstrands porslinsmuseum Bertil Lundgren höll föredrag om porslin.

Bergööhuset dyker upp i TV programmet ”Gò kväll”. En serie om sex berömda arkitekter bl.a. Fredinand Boberg med hans förstlingsverk Bergööska huset.

2003

Årsmöte hölls 23 mars 2003 i Församlingsgården Hallsberg. Vid årsmötet uppförde Curt Fröberg, Inga-Britt Gyllin och Susann Önnelid delar av en fortsättning på Sagan om Suzanne.

Årsmötet justerade något reglerna för stipendiet.

2002

Till ny ordförande valdes Ulrik Jansson, som nu är tillbaka i styrelsen igen.

2001

Årsmötet hölls den 18 mars i Bergöövåningen och besöktes av ett 30-tal medlemmar. Underhållning av Margareta Karlsson och Ing-Marie Forslin som spelade piano och sjöng.

Inga-Britt Gyllin valdes till ordförande då Curt Fröberg avsagt sig.

2000

Årsmötet hölls den 23 mars i samlingslokalen Skomakaren på Allégatan och besöktes av 30 medlemmar.

Under åren 1996–1999

har vi just nu inte några uppgifter. Hoppas det kan fyllas på senare.

1996 avgick Ulrik Jansson som ordförande och fler ur styrelsen avsade sig. Ny ordförande blev Ann-Louise Kopp som dock flyttar från Hallsberg under året vise ordförande Rolf Hedén tar över.

1998 väljs Curt Fröberg som ny ordförande då Rolf avsagt sig.

1995

Vid Årsmötet beslutades att föreningen skulle instifta ett Kulturstipendium om 5000 kr att utdelas första gången 1995. Stipendiet skulle verka för att uppmuntra unga kvinnors skapande och delas ut en gång per år vid Karins födelsedag, första söndagen i oktober.

Curt Fröberg presenterade ”Sagan om Suzanne” dockteater på Bergöövåningen. Curt och tre till, med hjälp av handdockor spelar teater som bygger på målningarna av Carl Larsson som finns i Bergöövåningen.

1994

På Årsmötet framförde Pernilla Carlsson ”Musik i folkton” Ett musikprogram med många egna kompositioner på fiol och durspel.

1993

Medlemsantalet är nu 270 pers.
Årsmöte 7 mars.
Föredrag av Lena Rudin:” Den lustfyllda vardagen hos Larssons i Sundborn”.

Årsmöte 1992-03-01

Ordförande Ulrik Jansson öppnade årsmötet och hälsade de närvarande välkomna varvid han särskilt vänder sig till föreningens långväga gäster Ulwa Neergaard, Falun, Anne-Marie Fyhr, Malung och Christina Henkel, Kassel Tyskland .

Ulrik konstaterade att senaste verksamhetsperioden omfattat 18 månader eftersom föreningen övergått från brutet år till kalenderår, varför senaste årsmötet hölls 1990-10-07.

1991

Göta Strömbergson har på föreningens uppdrag varit i Uppsala och på Universitetsbiblioteket valt ut och låtit kopiera ett antal brev ur den s.k. Larssonska brevsamlingen, främst om perioden i Grez.

Kanske har det här inget med årsmötet att göra men någonstans ska det väl berättas.

1990

Föreningen erhöll 1990 Örebro läns landstings Kulturstipendium på 8000 kr jämte Diplom. Ulrik Jansson och Inger Pålsson hämtade priset i Örebro.

1989

Ny ordförande Ulrik Jansson
Öppet hus i samband med skyltsöndagen i Bergöövåningen med servering av glögg och pepparkakor. Gunnar Cardell guidade besökarna. Arrangemanget var mycket uppskattat och besöktes av ca 150 pers.

Vid medlemsmötet den 12/2 höll Ulrik Jansson ett föredrag om ”Grez – då och nu” med färgbilder. Våningen var fylld till trängsel. Efter föredraget serverades kaffe.

Detta berättar Gulli Klingvall i en liten skrift om föreningen, men jag blir osäker på om delar av detta är från 1990

 

1988 den 20 november

Söndagen 20/11 1988 bildades "föreningen Karin Bergöö Larssons vänner", på initiativ av Gunnar Cardell

Inför det första verksamhetsåret valdes:
Ordförande Göta Strömbergsson
Vice ordförande Eva Hultgren
Sekreterare Inger Pålsson
Kassör Märta Enestam

Konstnären Karin Bergöö, född i Örebro, uppväxt i Hallsberg, gift med Carl Larsson