Utanför…

Utanför

Det finns en hel del aktiviteter som gjorts av andra personer eller föreningar m.m., men som Karinföreningen stått nära.

Det som här presenteras är alltså utanför föreningens verksamhet.

2014
Karinspelet

Karinspelet i Hembygdsparken var ett mycket trevligt sommarinslag. Karinföreningen hade inget med själva spelet att skaffa förutom att vi ställt upp och guidat spelets författare i Bergöövåningen.

utanför

Stina.JPG

T__s_small

Barnen.JPG

En bok om Hallsberg, av Ulrik Jansson

Ett litet utdrag ur boken
FÖRORD
”Om namnen går förlorade förgår också kunskapen om tingen” skrev Linné i Västgötaresan. En vink från upplysningsmannen att skriva en enkel liten bok om hemorten.
Jag har läst lantmätaren Olof Tengvalls utredning om platsen Hallsberg 1878. Jag har bedömt och bearbetat denna källa på
gängse sätt. Därifrån har jag sökt skapa en lättläst bok om den dåtida lokala historien och dess människor.
Att travestera Linné: ”Om husen försvinner förgår också kunskapen” Gaturummet är ofta källan till kunskap om hemorten. Där läser man avtrycken från olika epoker.
Stadsbilden förvandlas successivt, ibland drastiskt särskilt när ekonomin växer. I sig en rimlig process. Då dominerar tanken på det
nya. Då försvinner lätt nyanser i gatubilden. En utsikt byggs bort, en fasad tappar stilen. En lucka raden längs gatan blir snabbt en minneslucka i det kollektiva minnet.
Min lilla bok handlar om den nästan helt försvunna trähusbebyggelsen, dess byggare och boende. Den visar på namn som glömts. Den pekar på personer som tog ansvar för sin ort och som sedan glömts. Den lyfter fram den första generationen hallsbergare, som på eget initiativ pekade ut den möjliga framtida utvecklingen.
Ett varmt tack för all uppmuntran och särskilt till Hallsbergs Hembygdsförening för tillgång bildmaterialet
                                                                                                           Ulrik

INLEDNING
Strävsamma och förhoppningsfulla kom inflyttarna till den nya Platsen Hallsberg. De hoppades på framtiden på orten som blivit järnvägsknut.
De första kom redan 1862. Men det tog tid, ända till 1878 innan de gjorde verklighet av tanken "vi" och började tänka på det gemensamma.
Då enades sjutton personer - bland dem en skräddare från Sköllersta, en judisk handlande från Polen och en bonde från Ormhult - om att skriva till landshövdingen för att skapa förutsättning för ett ordnat samhälle.
Dessa sjutton ”ortens fäder” satte ytterligare ett länge bestående avtryck på sin ort. De bidrog alla som husbyggare till början av den trähuskultur, som i omkring hundra år
var så karakteristisk för orten. Många Hallsbergare minns ännu dessa hus.
                                                                                                            Ulrik

Sagan om Suzanne

Den 16 mars 1996 var det premiär på "Sagan om Suzanne". En dockteater som handlade om hur målningarna i Bergööska huset kom till. Sagan skrevs av Curt Fröberg och spelades av Curt, Anne-maj Gunnarsson, Inga-Britt Gyllin och Désiré Ivarsson.

Dockteatern arrangerades av en liten förening, "Silvespegeln", och under ett antal år, då och då, fram till 2002, spelades teatern i 58 föreställningar i Bergövåningen plus två föreställningar i Sundborn.

2005 hade "Silverspegeln" premiär på en uppföljare: "Suzanne i Sundborn. När Suzanne fyllde 13 år. Men det blev bara en föreställning, pga sjukdom.

Utanför Suzanne
Suzanne 5 år

Utanför suzanneS
Suzanne 13 år

morfar7

mormor_2

Sången om Suzanne.

Sagan om Suzanne
den är nästan alldeles sann.
Sagan om ett konstnärsbarn
röda tråden är av sidengarn,
som spunnits upp på Bergöös
ur Carl Larssons måleri.
Sådan tråd blir aldrig färglös,
saknar inte fantasi.

.

Sagan om Suzanne
den är nästan alldeles sann.
Sagan om en femårs tös,
som bott en gång hos Bergöös,
när Hallsberg var en grusväg,
en station och några hus.
Uppbyggda kring en järnväg
och Bergöös handelshus.

Konstnären Karin Bergöö, född i Örebro, uppväxt i Hallsberg, gift med Carl Larsson