Läsa

Någonting att Läsa

Läs om julfirande i Grez sur Loing, byn där Karin mötte sin Carl.

Här han du läsa ett kapitel –Jul i Grez – ur Spadas bok

Spadaboken läsvärt
En gammal fin bok från P. A. Norstedt & söners förlag, 1913

Här berättar journalisten "Spada"  om julfirandet i Grez julen 1884. Där Karin och Carl Larsson deltar i festandet, men då Karin har sin 4 månaders Suzanne att tänka på.

Karinföreningen har fått löfte av Norstedts  förlag att lägga ut det här avsnittet ur boken här.

Värd att läsa

En berättelse värd att läsa

Turistfärd Siljan–Städjan–Hede_Storsjön

läsa
Läs den här.

I Svenska turistföreningens årsskrift från 1894 kan man läsa en artikel på 14 sidor om en fotvandring från Siljan till Storsjön. Berättaren kallar sig "Anna-Stina", men omtalar också att det rör sig om två flickor, kusiner, med sammanslaget namn. Det visar sig vara Karin Bergöös kusin "Anna Pripp" och Karins lillasyster "Stina Bergöö". Anna lämnade in berättelsen om deras vandring till Svenska turistföreningen och fick 50 kronor för den.

Jag har nu skannat av artikeln ur boken och även via mejl ställt en fråga till Turistföreningen om det är OK att jag lägger ut den här. Jag fick svaret från kundservice: "Jag tror inte att det är något problem men jag vidarebefordrar din fråga till vår chefsredaktör." Men något svar från chefsredaktören har jag inte fått, så jag antar att det är OK.

Det finns så många fina delar i deras vandringsberättelse. Och ett fint historiskt dokument där vi får veta att Leksand var så översvärmat av turister att de fick gå från gård till gård att söka rum. En verkligt läsvärd historia som slutar så här:

"Själfva vandringen hade varat 21 dagar, och hade vi då gått omkring 45 mil, således ej öfveransträngt oss för ernåendet af vacker tid. Icke den minsta fara eller förskräckelse hade vi varit utsatta för, vare det sagdt till de mammor, tanter och ungdomar, hvilka anse det för ett vågstycke för 2 flickor att vandra utan manligt beskydd äfven å mera trafikerade leder.
Om vi, genom denna beskrifning kunde locka några annars tveksamma ut i skogarne, skulle det mycket glädja oss, ehuru vi, tyvärr, ingalunda på minsta vis kunnat uttrycka den frihet, skönhet och glädje, man får erfara under en sommarvandring.
Anna-Stina."

Läs berättelsen "Turistfärd Siljan–Städjan–Hede_Storsjön" av Anna-Stina: (HÄR)

Konstnären Karin Bergöö, född i Örebro, uppväxt i Hallsberg, gift med Carl Larsson