Adolf Bergöö

Köpmannen  Adolf Bergöö - Karins pappa

Adolf Bergöö var född i Krokfors i Sundborns socken 1828. Efter en tids arbete i Falun och Västerås kom han till Örebro där han arbetade som bodbetjänt åt sin kusin Adolf Konrad Bergöö. Efter några år fick han anställning hos Lars Sahlqvist (senare Karins morfar) Efter den stora branden i Örebro, då Sahlqvists hem och bod brunnit ned, sökte Adolf burskap och öppnade  sin egen bod i närheten av Nikolaikyrkan i Örebro.

Adolf Bergöö förlovade sig med Lars Sahlqvists dotter, Hilda och tre år senare gifte de sig. Vid den tiden har Adolf tillsammans med en handelskollega, Mikael Alfort, köpt en fastighet vid Stora torget i Örebro, där Adolf låter bygga ett hus (nuvarande Stortorget 8). Där är de enligt husförhörslängden inflyttade när Karin föds och där har Adolf sin bod (butik säger vi väl idag).

År 1863 tar Adolf in en anställd som delägare och företaget heter då, Bergöö & Fosselius. Året därpå startar Bergöö ett nytt företag i Hallsberg och på hösten 1865 flyttar familjen Bergöö in i "Vita huset i Hallsberg där de då också har en diversehandel.

Redan 1862 dog Lars Sahlqvist. Hans hustru, Karins mormor driver då butiken i eget regi fram tills januari 1867. Vid samma tid avvecklar Bergöö sit ägande i Örebrobutiken och Fosselius driver företaget vidare i egen regi. Några år senare startar Bergöö tillsammans men lillebror Fosselius en bod i Kumla, "Fosselius & Bergöö".

Under slutet av 1870-talet och stora delar av 1880-talet bor familjen Bergöö i Stockholm, där de hyr lägenhet. Barnen Karin, Per och Stina går i skola i storstaden och familjen tycks vistas i storstaden året om. Adolf som har sin butik i Hallsberg får ta "pendeltåget" till Kungliga huvudstaden, då och då, med tillbringar mesta tiden i Hallsberg.

På 1880-talet bygger Bergöös nytt i Hallsberg. Ferdinand Boberg, då en okänd arkitekt står för ritningen. Senare blir Boberg ett stort namn i Svensk byggkonst. (Mer om därom under rubriken "Bergööska huset" och "Ferdinand Boberg".

När det nya huset står färdigt är Karins man, Carl Larsson, där och förgyller salen med väggmålningar.

Karins pappa Adolf och mamma Hilda flyttar aldrig in i huset. Adolf dör våren 1890 efter en lång tids sjukdom. Det blir Per Bergöö, Karins bror, som flyttar in tillsammans med fru och barn.


Adolf Bergöö, Karins pappaKarins pappa Adolf Bergöö

Konstnären Karin Bergöö, född i Örebro, uppväxt i Hallsberg, gift med Carl Larsson