Årsmöte

Årsmöte 2019

Idag, den 24 mars, har föreningen haft sitt årsmöte. För ovanlighetens skull hölls mötet den här gången i Församlingshemmet i Hallsberg. Som kanske bekant är brukar föreningens årsmöten hållas i Bergöövåningen.

Anledning till att vi var i en annan lokal var att Hallsbergs kommun idag på eftermiddagen hade en föreläsning.  Torsten Gunnarsson berättade om Carl Larsson, med anledning av 100-år minnet av Carls bortgång. Samt att Hallsbergs kommun till sommaren visar utställningen "Tocken Carl" i Bergööska huset. Då passade det så bra att fortsätta med årsmötet därefter.

Torsten Gunnarsson var tidigare chef för konstsamlingarna på Nationalmuseum och sitter i styrelsen för Karin och Carl Larssons släktförening. Han är författare till boken Carl Larsson,.

Mer från mötet kommer när vi har protokollet klart.

årsmöte 2019
Karin, Suzanne och Carl