Trender och miljö

Det har varit mässa i Hallsberg.

Temat på mässan i år var ”Trender och Miljö”. Karinföreningen ville visa något av de inspirationskällor Karin och Carl Larsson tog till sig i skapandet av sitt hem i Sundborn (deras tids TRENDER) som ledde fram till deras speciella ”HEMMILJÖ” när de byggde om, och inredde sitt hus, Lilla Hyttnäs, i Sundborn

Karin och Carl Larsson, Sundborn och Ellen Key

Den heminredning som Karin och Carl Larsson konstnärligt genomförde i Lilla Hyttnäs i Sundborn, kom Ellen Key att propagerade för bl.a. i skriften ”Skönhet för alla”. Karin och Carls hem går som en röd tråd genom svensk inredning under 1900-talet. En enkel heminredning i ljusa, klara färger.

Den var i sin tur inspirerad av den engelska Arts and Craft-rörel­sen och av jugendstilen. I Lilla Hyttnäs kan man också se spår av den svenska gustavianska stilen en del japansk inspiration och den svenska allmogestilen.

”En människa mår bättre, blir vänligare och gladare ifall man i sitt hem möter vackra former och färger på de ting man omger sig med.”
                                                                                            Ellen Key.

Idealet var ungefär det vi ser på Carl Larssons tavlor: ljus och enkel hemtrevnad; det som är funktionellt är också vackert.

trender
Karin och Carl prenumererade på tidskriften, The Studio. Där hittade de inspiration till sitt hem, men naturligtvis gjorde de sin egna version av det de såg i tidskriften.

Trender och miljö

Trender