Årsmötet 2018

Årsmötet gick bra.

Det var fullt hus vid föreningens årsmöte 2018 trots att vädret var så vackert.
Föreningens ordförande Ulla Britt har avsagt sig och avtackades av Inger Hellqvist. Även Inga Holm som avsagt sig som styrelsemedlem avtackades.
Hallsbergs kommuns kulturskola underhöll.

Årsmöte 2018

Arsmöte-2018

Arsmöte

Årsmätet-2018