Internationella Kvinnodagen

Internationella
Kvinnodagen
2017

 

Kvinnodagen

Dagen uppmärksammades genom att Karin Bergöö Larssons vänner inbjöd till Afternoon tea på Församlingsgården vid Adventskyrkan i Hallsberg. På programmet stod också en föreläsning av Berit Lindgren som skapat en rad kopior av alla Karins vävda alster på Carl Larsson-gården.

Det var en intressant berättelse
som publiken fick ta del av.

Berit har hela sitt verksamma liv anordnat vävkurser. År 1978 tog intendenten på Carl Larsson-gården kontakt med henne med en förfrågan om hon ville göra kopior av Karins vävnader. ”Kärlekens ros”, draperiet som hänger mellan Carls och Karins sovrum valdes som första objekt. Därefter började en tid med arbete att leta fram rätt material, återskapa rätta färgnyanser och exakta former och storlekar.

Under 20 år arbetade sedan Berit på uppdrag av Carl Larsson-gården med att framställa kopior av Karins verk. Originalen hade med åren blivit blekta. De var också alldeles för värdefulla och stöldbegärliga för att lånas ut till utställningar. Dessutom skulle Carl Larsson-gården under långa tider inte kunna visa dessa verk om de var utlånade.

Det är Berit som gjort kopian av ”De fyra elementen” som finns i Bergöövåningen. Den gjordes 1993, på beställning av Hallsbergs kommun som då inredde rummet i Bergöövåningen där Karins olika konstformer visas.

Bild och text,  Annica Fjällstam

Och så följer några bilder och ord av Inger Pålsson

Här kommer bilder jag tog på Bergööska huset Hallsberg när Berith Lindgren höll sitt föredrag om arbetet med kopior av Karin Larssons (f. Bergöö) textilier för Carl Larsson-gårdens räkning.

Tack för en fantastiska berättarglädje om det viktiga arbetet med färg, garner, teknik och tålamod med alla vävar.

Inger Pålsson.

Kvinnodagen 2017
Berith Lindgren vid ett av sina alster