Karinföreningens årsmöte

För alla medlemmar i
Föreningen Karin Bergöö Larssons vänner

VÄLKOMNA

till

ÅRSMÖTET 2016

Söndagen den 20 Mars kl 15.00
i
Bergööska huset
Östra Storgatan 5, Hallsberg

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Underhållning av Lennart Lundström
Kaffe och lotteri

Styrelse

Årsmötet valde följande till Ordförande och styrelsledamöter som efter konstituerande möte fått följande utseende

Ullabritta Pedersen, ordförande
Inger Hellqvist, vice ordförande
Kerstin Sundblad, kassör
Annica Fjällstam, sekreterare
Margareta Ahlin, vice sekreterare
Ann-Louise Falk, ledamot
Inga Holm, ledamot
Gunnel Häggstam, ledamot
Ewa-Rosa Sliwinska, ledamot
Gunilla Zetterlund, ledamot
Curt Fröberg, ledamot

Ja, så har vi då haft vårt
tjugoåttonde årsmöte

och bilderna får tala för sig själva

årsmöte 2016

2016b

2016c