Stipendieformulär

STIPENDIEANSÖKAN FÖR 2018
Här finns två stipendieformulär som du kan ta del av.

Här finns en "folder om stipendiet", med regler för vem som får söka.
FOLDER KULTURSTIPENDIET – 2018

Här finns en några tips inför "att söka Karinstipendiet", samt uppgift om vart du kan vända dig med frågor.
VIKTIGA UPPLYSNINGAR OM STIPENDIET – 2018

Här finns en "ansökningsblankett" som du kan skriva ut, fylla i tillsammans med övriga uppgifter och skicka in, så att den är föreningen tillhanda senast den 10 september
STIPENDIEANSÖKAN FÖR 2018

stipendieformulär

Karin Larsson, född Bergöö, växte upp i Hallsberg

Konstnären Karin Bergöö, född i Örebro, uppväxt i Hallsberg, gift med Carl Larsson