Välkommen till ”Föreningen Karin Bergöö Larssons vänner”

Under omarbete

OBS:
Föreningens webbsida görs om, och kommer att växa lite sakta efter hand.
Det finns ett kontaktformulär och du har frågor eller synpunkter.
(Kontaktsida)

Karin Bergöö föddes 1859. Tjugotre år gammal gifte hon sig med konstnärskollegan Carl Larsson.
(Läs mer om Karin här)

Föreningen bildades 1989 för att framhålla Karin och hennes levnadsverk, då hon tidigare inte uppmärksammats för sin egen skull, utan ofta endast nämnts som Carl Larssons hustru.
(Läs mer om föreningen här)

Föreningens styrelse sammanträder i Bergööska huset i Hallsberg, men vi har medlemmar från många håll i landet.
(Läs mer om Bergööska huset här)

karin<a href=
Bilden på Karin lär vara från
förlovningstiden

Karin2
Karin Larsson målad av maken Carl
i Bergöövåningen i Hallsberg

BergooH2
Bergööska huset i Hallsberg ritat
av Ferdinand Boberg

Konstnären Karin Bergöö, född i Örebro, uppväxt i Hallsberg, gift med Carl Larsson